Vår miljöpolicy

Gislerud Carpets AB saluför mattkollektioner som är avsedda för offentliga miljöer så som event, mässor, gallerior, butiker, kontor, mötesrum, korridorer och entréer. Kunderna är framför allt i Sverige och Norge.

Vi följer lagar, förordningar och andra krav som vi berörs av i vår verksamhet.

Vi vill verka för en hållbar framtid och tillgodose våra kunders krav och förväntningar och arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och att ständigt minska miljöpåverkan genom att ställa miljö- och sociala krav på våra leverantörer av produkter och tjänster.

Vi har identifierat vår påverkan utifrån Agenda 2030 och satt upp mål och handlingsplaner för att bl a

– minska transporters påverkan

– minska miljöpåverkan från den mattkollektion vi erbjuder samt

– verka för en ökad återanvändning och återvinning för att på sikt eftersträva en cirkulär ekonomi

Vi ska även verka för att säkerställa en schysst värdekedja utifrån FNs Global Compact

Fastslagen av Gislerud Carpets ledning

2021-12-15