Löparbana

Vi gör varumärkesstödjande och profilerande mattlösningar till våra kunder
IMG_4754
I detta exempel som vi producerade för vår kund LePacte har vi tryckt en löparmatta. Den levererades i hop med konstgräset Lerkendal.
Vi tycker resultatet blev väldigt lyckat